Fotowoltaika w naszym kraju doświadcza obecnie dynamicznego rozwoju. Coraz większa grupa osób interesuje się odnawialnymi źródłami energii i szuka ekologicznych, a zarazem opłacalnych rozwiązań, natrafiając właśnie na instalacje fotowoltaiczne. Przed rozpoczęciem takiej inwestycji trzeba jednak pamiętać o tym, aby prawidłowo dobrać jej moc do potrzeb swojego domu. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Instalacja fotowoltaiczna i jej działanie

Mówiąc o tym, jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej do potrzeb swojego domu, nie sposób nie powiedzieć kilku słów o tym, jak działa taka instalacja i jaki jest sposób jej funkcjonowania.

Zasada działania paneli fotowoltaicznych opiera się na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele, zamieniają energię pochodzącą ze słońca w energię elektryczną. Tego typu zjawisko jest możliwe dzięki wykorzystaniu płyty krzemowej – jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybijając elektron ze swojej pozycji, zmusza go do ruchu. Ten właśnie ruch to przepływ prądu elektrycznego. Wykorzystując złącza półprzewodnikowe, możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej i w ten właśnie sposób energia świetlna przekształcana zostaje w energię elektryczną.

Aby móc korzystać z prądu, który wytwarza taka instalacja, niezbędny jest inwerter (falownik), a więc urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, powstający z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny, o parametrach takich jak ten, który znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.

Skoro wiemy już, jak w wielkim uproszczeniu działa instalacja fotowoltaiczna, czas przejść do omówienia tego, jaka jej moc pokryje nasze zapotrzebowanie.

Ile energii zużywasz?

Najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o dobór mocy instalacji fotowoltaicznej, jest określenie ilości prądu zużywanego przez nas w ciągu roku. To właśnie od tego parametru zależy wielkość instalacji oraz okres zwrotu inwestycji.
Najłatwiejszym sposobem, aby określić ile prądu zużywamy, jest przegląd rachunków za prąd – średnia zużycia prądu z ostatnich miesięcy będzie stanowić podstawę do doboru przybliżonej mocy instalacji.

UWAGA!

Jeżeli planujemy dokupić energochłonne urządzenia, zamontować klimatyzację czy też zmienić sposób ogrzewania na elektryczny, musimy takie rzeczy uwzględnić przy obliczaniu mocy instalacji fotowoltaicznej.

Problem z doborem mocy instalacji może się pojawić wówczas kiedy nie posiadamy rachunków za energię elektryczną z poprzednich miesięcy, ponieważ np. budujemy nowy dom. W takim wypadku warto poradzić się specjalistów, skorzystać z kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych oraz wyliczeń znajdujących się w projektach. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe w Polsce, to średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu roku mieści się w granicach od 3500 kWh – 4500 kWh.

Wiedząc ile energii elektrycznej potrzebujemy lub będziemy potrzebować, jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką moc powinna mieć nasza instalacja fotowoltaiczna. Jeżeli chodzi o realia w naszym kraju, to system fotowoltaiczny o mocy 1 kWp wyprodukuje energię elektryczną o wartości zbliżonej do 1000 kWh. Można więc przyjąć, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp wyprodukuje rocznie około 4000 kWh energii elektrycznej.

Nadwyżki energii w instalacji fotowoltaicznej

Energia, której nie wykorzystamy, jest odbierana przez sieć elektroenergetyczną, a następnie jest nam zwracana w nocy oraz szczególnie w miesiącach zimowych. W tym miejscu musimy jednak uwzględnić fakt, że dostawca energii nie zwróci nam jej w całości. Zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem odpustów, dla instalacji o mocy do 10 kW za 1kWh oddaną do sieci otrzymamy 0,8 kWh.

Jaka moc instalacji fotowoltaicznej jest nam potrzebna?

Skontaktuj się z nami i poproś doradcę o spotkanie na terenie Lublina

Biorąc pod uwagę fakt, że panele słoneczne tracą część ze swojej mocy wyjściowej oraz to, że dostawcy energii nie oddają nam 100% przesyłanych im nadwyżek, dochodzimy do następującego wniosku:

Na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii elektrycznej musimy dobrać instalację fotowoltaiczną o mocy 1,25 kWp. Przyjmując średnie zużycie prądu na poziomie 4000 kWh, nasza instalacja powinna się więc cechować mocą 5 kWp.

W tym miejscu warto powiedzieć o tym, że przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej i związana z tym utrata nadwyżek energii oddawanej do sieci to zjawisko niekorzystne, znacząco obniżające stopę zwrotu inwestycji. Zdaniem większości specjalistów zajmujących się fotowoltaiką najbardziej opłacalnym wyborem jest zakup instalacji o około 10% do 20% większej niż nasze obecne lub szacowane zapotrzebowanie na energię.