Rosnąca świadomość użytkowników, programy dofinansowujące oraz troska o stan środowiska naturalnego sprawiają, że nieprzerwanie przybywa w naszym Kraju instalacji fotowoltaicznych – zarówno w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i budynkach użyteczności publicznej.

Kiedy montaż paneli fotowoltaicznych ma sens?

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna skutecznie i znacznie zmniejsza koszty energii elektrycznej ponoszonej przez właściciela lub najemcę. W wariancie najbardziej korzystnym dla użytkownika opłacającego rachunki, ilość wyprodukowanej energii pokrywa 100% zapotrzebowania na nią. Korzystne będą już jednak nawet obniżki, które również są niebagatelne i bez większych problemów przy dzisiejszych możliwościach urządzeń fotowoltaicznych sięgać mogą 90-95% rocznych kosztów ponoszonych za energię elektryczną konwencjonalną, dostarczaną odbiorcy z sieci elektroenergetycznej.

Czy korzystanie z energii słonecznej jest opłacalne?

Fotowoltaika to nie tylko korzyści płynące z własnego źródła energii elektrycznej, ale również pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wzrostem cen energii. Te ostatnie nieuchronnie zwyżkują, co należy brać pod uwagę kalkulując zwrot inwestycji – może się okazać, że będzie on szybszy od spodziewanego właśnie ze względu na rosnące ceny energii z sieci. Dodatkową korzyścią przy montażu paneli fotowoltaicznych jest możliwość odbioru nadwyżki energii wyprodukowanej w okresie letnim w czasie, kiedy będziemy jej potrzebować w większych ilościach niż możemy wyprodukować, czyli zimą. Użytkownik mikroinstalacji może każdą oddaną do sieci kilowatogodzinę odebrać od przedsiębiorstwa energetycznego w dowolnym momencie roku rozliczeniowego, nie ponosząc przy tym opłat dystrybucyjnych. Rozliczenie odbywa się na zasadzie opustu ze współczynnikiem 0,8 dla mikroinstalacji do 10kV.

Jakie są koszty utrzymania mikroinstalacji?

Instalując panele fotowoltaiczne ponosimy dość znaczne koszty przy zakupie oraz montażu. Funkcjonująca już instalacja nie przysparza użytkownikom ani dużych kosztów eksploatacyjnych, ani zwiększenia obowiązków związanych z utrzymaniem mikroinstalacji. Jest ona praktycznie bezobsługowa, a wprowadzeniem energii do elektrycznej instalacji budynku zajmują się automatycznie inwertery nie wymagając żadnej ingerencji ze strony użytkownika fotowoltaiki.