Ziemia to planeta bogata w substancje organiczne i nie organiczne. Każda z tych naturalnych substancji może być odnawialna lub nie odnawialna. Wszystkie te substancje są surowcami naturalnymi to bogactwa bez, których życie na ziemi byłoby niemożliwe. Substancja organiczna nie odnawialna to na przykład ropa naftowa i gaz, natomiast odnawialna to rośliny i zwierzęta. Substancja nie organiczna odnawialna to woda, atmosfera, wiatr i energia słoneczna, a nie odnawialna to minerały.

Niektóre surowce są łatwe do pozyskania inne wprost przeciwnie. Natomiast niektóre zasoby i siły naturalne odnawialne wystarczy tylko wykorzystać. Należą do nich wiatr, energia słoneczna, woda. Najważniejsze jest to, że teoretycznie nigdy się nie wyczerpią. Jest to ważne z ekonomicznego punktu widzenia, bo daje nam to darmową i ekologiczną energie. Nie wymaga dużych nakładów finansowych, aby je wykorzystać.

Sprawa ma się przeciwnie w stosunku do wydobycia ropy, gazu, metali, kamieni szlachetnych, a w szczególności węgla kamiennego. Wydobycie tego ostatniego surowca staje się coraz mniej opłacalne, gdyż trzeba go wydobywać z coraz większych głębokości. Niestety eksploatacja ziemi w coraz większym stopniu jest odczuwalna, a niektóre jej skutki nieodwracalne.