Należy wiedzieć, że fachowcy wskazują na 10 elementów, które decydują o tym, aby właściwie móc zadbać o bezpieczną instalację fotowoltaiczną pod względem przeciwpożarowym. Oto one:

1). Zabezpieczenia w aspekcie ochrony przeciwpożarowej – należy wiedzieć, że ryzyko wystąpienia pożaru możemy zminimalizować w tzw. sposób „aktywny”. W szczególności służą temu wyłączniki różnicowoprądowe (powinny być montowane w obwodach prowadzonych w materiałach palnych – drewniane ściany) oraz urządzenia wykrywające łuk elektryczny po stronie DC. Ponadto, w niektóre zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo przeciwpożarowe mogą być fabrycznie wyposażone falowniki fotowoltaiczne lub mogą być dodawane zewnętrznie

2). Badania termowizyjne – należy wiedzieć, że badanie kamerą termowizyjną pozwala wykryć urządzenia lub ich elementy, które generują wysoką temperaturę. Co to oznacza? Takie zjawisko wskazuje na nieprawidłową pracę lub nieprawidłowy montaż poszczególnych elementów. Co powinno podlegać takiemu badaniu? Badaniu termowizyjnemu powinny podlegać zarówno moduły, jak i falownik oraz połączenia. Warto wiedzieć, że przegrzewające się ogniwo na module może stanowić zagrożenie pożarowe zwłaszcza na dachach z palnym pokryciem. Przegrzewanie ogniw świadczy o ich wewnętrznych uszkodzeniach. Trzeba wiedzieć, że w trakcie pracy falowniki fotowoltaiczne nagrzewają się i jest to naturalne zjawisko. Natomiast ciepło odprowadzane jest przez radiator, którego temperatura może przekraczać nawet 80 stopni Celsjusza. Co to oznacza?. To oznacza, że istotne jest nie tylko miejsce montażu, ale także materiały, na których wykonywane jest połączenie. Pamiętajmy o tym, że nie można umieszczać tego urządzenia na podstawach i elementach drewnianych czy z tworzywa sztucznego. Bezwzględnie takiemu badaniu należy poddać centralne części szybkozłączek. Temperatura nawet o kilka stopni wyższa od otoczenia w tym przypadku może świadczyć o źle wykonanym połączeniu i stanowić zagrożenie pożarowe.

Wycena fotowoltaiki na terenie Lublina

3). Ochrona przewodów i kabli przed uszkodzeniem – należy wiedzieć, że zasadniczą częścią i nieodłącznymi elementami instalacji fotowoltaicznych są przewody, o które trzeba odpowiednio dbać. Powinno się je odciążyć i uwolnić od naprężeń. Trzeba je także odpowiednio zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych, a więc prowadzić w korytkach i peszlach i chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami lub porysowaniem na szorstkim podłożu. Ponadto pamiętajmy o tym, aby kable z modułów PV oraz połączenia szybkozłączkami były zawsze podwieszone do konstrukcji wsporczej i nigdy nie zwisały luźno pod modułami.

4). Posadowienie instalacji PV w budynku – należy wiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna powinna być zaprojektowana i wykonana w ten sposób, aby uchronić wnętrze budynku przed jej ewentualnym pożarem, a z drugiej strony – aby ochronić instalację, kiedy płonie wnętrze budynku.

5). Pomiary elektryczne (ciągłości i rezystancji) – należy wiedzieć, że dobrze wykwalifikowani instalatorzy powinni bezwzględnie zadbać o wykonanie pomiarów rezystancji izolacji. Pozwalają one wykryć uszkodzenia, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do wystąpienia zagrożenia pożarowego.

6). Zaopatrzenie się w odpowiednie narzędzia – należy wiedzieć, że w rękach wprawnego instalatora są gwarantem wysokiej jakości wykonania oraz długiej i wydajnej pracy instalacji PV. Dobrze wyposażona skrzynka narzędziowa instalatora fotowoltaicznego powinna zawierać wkrętarki dynamometryczne i klucze, nożyce do cięcia przewodów i kabli, zaciskarki z odpowiednią matrycą do zaciskania złącz fotowoltaicznych danego typu, precyzyjny ściągacz izolacji, zaciskarkę do tulejek cienkościennych izolowanych i nieizolowanych oraz klucze montażowe do złącz fotowoltaicznych.

7). Momenty dokręcenia – należy wiedzieć, że instalatorzy wykonujący prace przy modułach powinni zgodnie ze sztuką instalatorską dysponować odpowiednimi narzędziami, aby nie uszkodzić elementów wykonywanej instalacji. Bardzo ważne jest szczególnie dobranie odpowiedniego (ani zbyt dużego, ani zbyt małego) momentu dokręcania śrub w klemach modułów fotowoltaicznych lub aparatach elektrycznych. Warto wiedzieć, że producenci narzędzi określają na produktach siłę, z jaką należy dokręcać dane elementy. Pamiętajmy o tym, że zbyt mocny moment może niestety uszkodzić wkręty lub śruby i przewody, a zbyt mały może skutkować poluzowaniem połączeń i wzrostem rezystancji połączenia. Ponadto dodajmy, że moment dokręcenia aparatów elektrycznych powinien być kontrolowany w każdym przypadku, ale szczególne znaczenie ma przy aparatach, do których podłączone są przewody stałoprądowe, gdzie potencjalny łuk elektryczny może powodować znaczne ryzyko pożarowe.

8). Wykonanie połączeń za pomocą szybkozłączek tego samego typu i od jednego producenta – należy wiedzieć, że połączenia wykonane po stronie prądu stałego, z reguły za pomocą szybkozłączek, odgrywają bardzo istotną rolę w ochronie przeciwpożarowej. Obecnie na rynku istnieje szereg firm produkujących szybkozłączki różnych typów. Używając wtyczek jednego producenta i ograniczając mieszane połączenia do minimum na jednej instalacji w ramach jednego połączenia, bardzo skutecznie minimalizujemy ryzyko wystąpienia pożaru.

9). Przeglądy serwisowe – należy wiedzieć, że kontrola i konserwacja instalacji to podstawowa kwestia instalacji to podstawowa kwestia zapewniająca bezpieczeństwo pracy. Kiedy powinien się odbywać taki serwis? Warto wiedzieć, że serwis kompletnej instalacji fotowoltaicznej powinien się odbywać w cyklu rocznym, w drugim kwartale roku.

10). Oznaczenia instalacji PV – należy wiedzieć, że akcja pożarowa przebiega zdecydowanie szybciej i bezpieczniej wówczas, jeśli budynek z instalacją fotowoltaiczną będzie odpowiednio oznakowany. Instalatorzy uruchamiający instalację powinni umieścić specjalną naklejkę informującą o głównym wyłączniku instalacji PV. Powinna być ona umieszczona w rozdzielni głównej, przy liczniku i w punkcie przyłączenia. Wygląd naklejki jest znormalizowany, warto sprawdzić, czy instalacja jest taką oznaczona. Ponadto powinna się także pojawić naklejka z informacją o podwójnym zasilaniu obiektu.