Z powodu eksplozji populacji i postępu technologicznego, zapotrzebowanie na energię w świecie szybko rośnie. Dlatego ważne jest, aby wybrać niezawodne, opłacalne i wieczne odnawialne źródło energii dla zaspokojenia przyszłych potrzeb. Energia słoneczna, obok innych odnawialnych źródeł energii, jest obiecującym i ogólnodostępnym źródłem energii, doskonałym do rozwiązywania długoterminowych problemów energetycznym. Przemysł solarny świetnie rozwija się na całym świecie, podczas gdy główne źródło energii, paliwo kopalne, jest ograniczone, a inne źródła są drogie. Obecnie fotowoltaika stała się narzędziem do rozwijania statusu ekonomicznego krajów rozwijających się i podtrzymywania życia wielu osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Przemysł solarny byłby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla przyszłego zapotrzebowania na energię, ponieważ jest lepszy pod względem dostępności, opłacalności i wydajności w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii.

Z powodu kryzysu energetycznego wszystkie kraje na świecie starają się zmniejszyć zużycie energii i znaleźć nowe zasoby, aby zaspokoić swoje potrzeby.
Energia słoneczna bez wątpienia będzie istotnym składnikiem przyszłości ludzkości, ale dopiero, gdy logika rynku światowego sprawi, że opłacalny stanie się transport niezbędnych towarów ze świata. Obecna ślepa wiara w technologię nas nie uratuje. Aby planeta miała jakąkolwiek szansę, globalna gospodarka musi zostać przeprojektowana. Problem jest bardziej fundamentalny niż kapitalizm czy nacisk na wzrost: są to same pieniądze i ich związek z technologią.

Zmiany klimatu i inne mówią nam nie tylko, abyśmy przestali używać paliw kopalnych – mówią nam, że sama globalizacja jest niezrównoważona.