Wybuch pandemii koronawirusa zmusił Niemcy do drastycznej zmiany priorytetów swojej prezydencji w Radzie UE. Jednak kraj ten jest doskonale przygotowany do podjęcia tej roli w czasach kryzysu.

Europejska reakcja na pandemię Covid-19 jest największym wyzwaniem dla niemieckiej prezydencji w Radzie. Kluczowa jest również polityka klimatyczna, która obejmuje europejski Green Deal (zielony ład) i transformację cyfrową.

Każde przedsięwzięcie i plan działania muszą łączyć gospodarkę z rozwiązaniami klimatycznymi. Jeśli tak się stanie, obronną ręką wyjdziemy z kryzysu. Warunki do tego nigdy nie były lepsze: mamy niższą emisję dwutlenku węgla i czystsze powietrze. To doskonały punkt wyjścia do lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Kilka tygodni temu pierwszy projekt niemieckiej prezydencji w UE mocno rozczarował. Nie zawierał on żadnych konkretnych celów dotyczących zielonego porozumienia, natomiast nowe inicjatywy dotyczyły tylko wodoru. Miejmy nadzieję, że to się teraz zmieni.

Firma Sharp oczekuje, że Bruksela zawrze z nią poważną „ Zieloną Umowę”. Wprowadzenie obowiązku instalacji fotowoltaicznych w nowych budynkach oraz renowacja starszych to tylko jeden z przykładów pozytywnych zmian.

Kryzys powinien stworzyć lepszą podstawę dla bardziej ambitnych działań ekologicznych. Europa musi postawić się na miejscu lidera, biorąc pod uwagę swoją pozycję jednego z najważniejszych centrów gospodarczych na świecie i trzecią najwyższą emisję gazów cieplarnianych. Musimy teraz skorzystać z okazji, aby wypełnić lukę między porozumieniem paryskim, które szczegółowo określa zobowiązanie do utrzymania ocieplenia w zakresie 1,5–2 ° Celsjusza, a obecnymi wkładami.

Wstępna ocena 15 przedłożonych planów ochrony klimatu przez organizacje ochrony środowiska wykazała, że tylko pięć krajów zwiększyło cele klimatyczne w ramach nowych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (NECP). Obecnie tylko Dania wypełni zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego ze swoim programem klimatycznym.

Niemcy przedstawiły Komisji swój krajowy plan klimatyczny z sześciomiesięcznym opóźnieniem i tylko z kilkoma nowymi celami. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii należy zwiększyć do 30%. W przypadku energii elektrycznej brzmi to dobrze, ponieważ osiągnięto już ponad 40% udziału. Z drugiej strony Niemcy zniosły górny limit mocy 52 GW, kontrowersje dotyczące wiatru zostały rozwiązane, opracowano strategię wodorową, a 30 miliardów euro zarezerwowano na ochronę klimatu w pakiecie ekonomicznym covid-19.

Kluczem do sukcesu jest bycie proaktywnym jako konsument końcowy, firma, a także politycy, lokalnie i na arenie międzynarodowej. Chcemy należeć do branży napędzanej zmianami klimatu w pozytywnym sensie i brać za to odpowiedzialność, ale potrzebujemy również odpowiedniego wsparcia politycznego, aby przetrwać ten nadzwyczajny kryzys.

Liczne inicjatywy na poziomie lokalnym są bardzo ważne. Coraz więcej europejskich miast zmienia politykę, więc ludzie będą mieszkać i pracować w lepszym klimacie w świecie, który jest obecnie zmieniany przez wirusa. Mniejszy ruch, więcej rowerów, bardziej wydajne budynki i lepsza infrastruktura energetyczna są główną częścią planów.

Nasz sponsor na dziś!


Pozyczasz.pl

Nadszedł czas, aby zasadniczo zmienić sposób, w jaki zasilamy nasz przemysł i gospodarstwa domowe, sposób podróżowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz produkcji żywności i towarów – po prostu sposób życia!