Nie da się ukryć, że z każdym rokiem kurczy się dostęp do energetycznych zasobów kopalnianych. Rozwiązaniem tego problemu gospodarczego są alternatywne źródła energii, oparte na pozyskiwaniu jej w sposób naturalny. Do powszechnie już stosowanych technologii otrzymywania i magazynowania energii ze źródeł takich jak wiatr, energia słoneczna czy woda, bardzo ciekawym i ekonomicznym rozwiązaniem stały się biogazownie rolnicze.

Przedsięwzięcia tego typu, lokalizowane są na obszarach rolniczych, w sąsiedztwie z zakładami produkcji rolnej, a energia z niej powstająca jest w stanie pokryć potrzeby technologiczne i grzewcze lokalnych gospodarstw i domów. Ważnym elementem stosowania biogazowni jest fakt wykorzystania odpadu po fermentacyjnego do nawożenia gruntów pod uprawę roślin. Daje to praktycznie dwukrotne wykorzystanie surowca i co ważniejsze, pozyskiwane w ten sposób źródła energii są nieodczuwalne w skutkach dla środowiska.

Biogazownie to z pewnością innowacyjne rozwiązanie dzięki któremu można zapobiec nie tylko zanieczyszczeniu środowiska ale również stać się niezależnym od importu dotychczas stosowanych surowców energetycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here