Energia zawsze była jest i będzie potrzebna ludziom, dlatego odpowiednie gospodarowanie energią jest niezwykle ważnym procesem. Jej wykorzystanie może być różne, ale niektóre czynności nie mogą się odbyć bez jej udziału. Można wyróżnić dwa rodzaje energii:

 • energia pierwotna na przykład paliwa kopalne ( węgiel, ropa, gaz itp. ) , odnawialne źródła energii np. energia Słońca czy energia wiatru.
 • energia końcowa czyli energia jako przetworzona forma energii pierwotnej np. energia elektryczna, którą przekształca się w energię użytkową. Jest to energia bez której człowiek nie osiągnąłby rozwoju na obecnym poziomie.
  Z energią związane są także różne problemy np. z energią atomową. Główne problemy energetyki atomowej to:
 • problem przechowywania odpadów
 • problemy związane z bezpieczeństwem technologii
 • wielkie zużycie wody
 • wysoki koszt budowy
 • opór i niezadowolenie społeczne itp.
  Energia jest niezbędna człowiekowi do normalnego funkcjonowania, jednak niektóre rodzaje energii mogą stanowić dla człowieka niebezpieczeństwo.